Multicote

Kontrollü Salınımlı GÜBRE

MulticoteTM MulticoTech polimer kaplama teknolojisi kullanarak üretilen kontrollü salınımlı gübre serisidir. MulticoteTM ürünleri, bitkilere büyüme döngüsü boyunca ihtiyaç duydukları dengeli beslenmeyi sağlar. MulticoteTM RHP sertifikalıdır

Kontrollü Salınımlı besin elementlerinin avantajları;

  • Besin elementlerinin belirli bitki ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sağlanması sayesinde optimum bitki gelişimi sağlanır.
  • Mevsim boyunca tek bir uygulama, sahadaki işçiliğin ve uygulama maliyetlerinin büyük ölçüde düşmesine ve toprak sıkışmasının önemli oranda azalmasına imkan sağlar.
  • Toprakta özütleme, buharlaşma ve katılaşma ile kayıplar minimuma indirilir.
  • Büyüme döngüsü boyunca besin elementlerinin mevcut olması sağlanır.
  • Gübrelerin israf olmadan optimum kullanımı mümkün kılınır; ek gübreleme gerekmez
  • Ekolojik üstünlük (toprak, yeraltı suyu veya hava kirliliğine yol açmaz)
  • Toprak ve yetiştirme ortamında tuz birikimine yol açmaz.
  • Gübreleme, karmaşık sistemler gerektirmez ve sulama sisteminden bağımsızdır.

Multicote teknolojisi nasıl çalışır;

MulticoteTM polimer kaplı gübre granüllerinden meydana gelmektedir. Üretim esnasında suda çözünür besin elementleri, polimerik bir kapsül içine hapsedilir.
Uygulamada toprağın nemi yavaşça kaplamanın içindeki besin elementlerini çözülmesini sağlar. Besin maddelerinin salınım oranı toprak sıcaklığına bağlıdır.(Toprak türü, nem, pH ve mikrobiyal faaliyetler salınım hızını etkilemez)
Çözünmüş besin maddeleri kaplamadan, bitkinin kök bölgesine doğru yayılır ve alınabilir besinler gelişim ihtiyacına göre belirli ölçülerde bitkiye nüfuz eder.
Salınım tamamlandıktan sonra boş kaplama parçalanır ve toprakta hiçbir kalıntı bırakmadan yok olur.

MulticoteTM ürün çeşitleri ve kullanım alanları;

- MulticoteTM; Fidanlıklar ve Süs Bitkileri için kontrollü salınımlı gübre

Multicote 15-7-15+2MgO+ME

Multicote High N 17-11-11+2MgO+ME

Multicote Starter 15-18-18+2MgO+ME

- MultimixTM ; Fidanlıklar ve Fideciler için başlangıç gübresi

Multimix 12-14-24+2MgO+ME (0.2Mo)

- Haifa Topdress ; Fidanlıklar ve Süs Bitkileri için saksı üstü gübreleme

Haifa Topdress 19-5-15+3MgO+ME

- Hi-GreenTM ; Çim alanlar için yavaş salınımlı gübre

Hi-Green Starter 16-23-10+3MgO

Hi-Green 22-5-10+2MgO

Hi-Green 15-5-25+2MgO

Hi-Green 5-5-15+7MgO+Fe

YUKARI